حجت رستمی
دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

معرفی پارامترهای طراحی دیتاسنتر یا مرکز داده

طراحی Data Center ، فرایندی از مدل سازی و طراحی منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات در Data Center ها است که معماری لایه ها و زیرساختهای درونی آن را شامل میشود . که مارا قادر به درک یک مفهوم منطقی از توسعه Data Center و پیاده سازی آن در سازمانها و محیط های فناوری اطلاعات میکند . همچنین Data Center یک اصطلاح گسترده ای است که شامل فرایندی از تکنیکهای فنی و گوناگون میشود و در طراحی آن دیاگرام ها و مدل هایی از سیستم های موجود و یا ترکیبی از هر دو را شامل میشود.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

طراحی سرویس های کلیدی Data Center شامل پیش بینی طرحهای توسعه Data Center در آینده وایجاد و معماری سیستمها ، شامل دیاگرامهای اولیه ونهایی از جانمایی تجهیزات موجود و داکیومنت های طرح و نیز یک نمای منطقی از Data Center به طوری که به صورت گسترده همه پارامتر های ضروری و خطاهای محاسباتی و غیر محاسباتی را شامل شود ونیز محاسبه و طراحی کارتهایی که دارای محتوای متنی در مورد سیستم های بازیابی اطلاعات است و موارد دیگری مانند زیر :

  1. تعداد و نوع server های مورد نیاز
  2. تجهیزات و لایه های شبکه
  3. سهولت جاگیری تجهیزات مورد استفاده در محل
  4. منابع برق Data center ، و سیستم های تهویه و cooling (خنک سازی )
  5. امنیت فیزیکی data center ، پلانی از نحوه ترمیم حوادث رخ داده احتمالی (انسانی و طبیعی) ، وپیوستگی در نوع محصولات به کار رفته
  6. طراحی پلانی از منابع تخصصی Enterprise resource planning (ERP) ، مدیریت ارتباط با مشتری customer relationship management (CRM) ، یا هر نوع دیگر از مدیریت نرمافزاری data center

حجت رستمی
حجت رستمی

دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

دانشجوی رشته اینترنت و شبکه های گسترده علاقه مند به یادگیری active شبکه

نظرات