آموزش تصویری شناسایی انواع هارد دیسک ارجینال سرور

با سلام ، خدمت تمام دوستان و استادان ارجمند ، میدونم خیلی ها در خصوص اجناس تقلبی در بازار به مشکل خوردن ، امروز در خصوص هارد های اورجینال میخواستم مطلب بزارم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نوع بسته بندی

سریال نامبر کارتن

نوع بسته بندی

نوع نگهداری

برچسب اولیه پلمپ

با سلام ، خدمت تمام دوستان و استادان ارجمند ، میدونم خیلی ها در خصوص اجناس تقلبی در بازار به مشکل خوردن ، امروز در خصوص هارد های اورجینال میخواستم مطلب بزارم
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/9c52a874-2d82-4a0d-95d8-0908b1a7a347||
||سریال نامبر کارتن::http://tosinso.com/files/get/ccd310bc-173b-4f0d-b636-9aa46c5874c0||
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/0caea6b8-e96c-4e09-9fe2-09be01165cda||
||نوع نگهداری::http://tosinso.com/files/get/8e48b6b7-3901-467a-a999-11014e6db2c0||
||برچسب اولیه پلمپ::http://tosinso.com/files/get/89a68944-d7b1-41d3-b691-5789b6ed0462||
||http://tosinso.com/files/get/7db9973c-0c5e-456a-ba06-5a949fe9d154||
||http://tosinso.com/files/get/555c2e42-cfa8-4336-9956-e9dae7fe97e9||
||وضعیت هولوگرام::http://tosinso.com/files/get/8f4883f8-35ac-45f8-afd3-0202370f5f18||
||http://tosinso.com/files/get/91362d5f-835e-4def-b2ae-74c29a155355||
||http://tosinso.com/files/get/6806ab8d-4cb2-42ad-b1d4-6c77f63d29bf||
||بررسی وضعیت گارانتی و موجودیت در سایت HP::http://tosinso.com/files/get/8be7f107-5f54-444d-9ee0-52c451c66626||

ببخشید اگر تصاویر کیفیت واقعی رو ندارن به خاطر حجم بالا مجبور به کم کردن کیفیت شدم ، پاینده و پیروز باشید

با سلام ، خدمت تمام دوستان و استادان ارجمند ، میدونم خیلی ها در خصوص اجناس تقلبی در بازار به مشکل خوردن ، امروز در خصوص هارد های اورجینال میخواستم مطلب بزارم
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/9c52a874-2d82-4a0d-95d8-0908b1a7a347||
||سریال نامبر کارتن::http://tosinso.com/files/get/ccd310bc-173b-4f0d-b636-9aa46c5874c0||
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/0caea6b8-e96c-4e09-9fe2-09be01165cda||
||نوع نگهداری::http://tosinso.com/files/get/8e48b6b7-3901-467a-a999-11014e6db2c0||
||برچسب اولیه پلمپ::http://tosinso.com/files/get/89a68944-d7b1-41d3-b691-5789b6ed0462||
||http://tosinso.com/files/get/7db9973c-0c5e-456a-ba06-5a949fe9d154||
||http://tosinso.com/files/get/555c2e42-cfa8-4336-9956-e9dae7fe97e9||
||وضعیت هولوگرام::http://tosinso.com/files/get/8f4883f8-35ac-45f8-afd3-0202370f5f18||
||http://tosinso.com/files/get/91362d5f-835e-4def-b2ae-74c29a155355||
||http://tosinso.com/files/get/6806ab8d-4cb2-42ad-b1d4-6c77f63d29bf||
||بررسی وضعیت گارانتی و موجودیت در سایت HP::http://tosinso.com/files/get/8be7f107-5f54-444d-9ee0-52c451c66626||

ببخشید اگر تصاویر کیفیت واقعی رو ندارن به خاطر حجم بالا مجبور به کم کردن کیفیت شدم ، پاینده و پیروز باشید

وضعیت هولوگرام

با سلام ، خدمت تمام دوستان و استادان ارجمند ، میدونم خیلی ها در خصوص اجناس تقلبی در بازار به مشکل خوردن ، امروز در خصوص هارد های اورجینال میخواستم مطلب بزارم
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/9c52a874-2d82-4a0d-95d8-0908b1a7a347||
||سریال نامبر کارتن::http://tosinso.com/files/get/ccd310bc-173b-4f0d-b636-9aa46c5874c0||
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/0caea6b8-e96c-4e09-9fe2-09be01165cda||
||نوع نگهداری::http://tosinso.com/files/get/8e48b6b7-3901-467a-a999-11014e6db2c0||
||برچسب اولیه پلمپ::http://tosinso.com/files/get/89a68944-d7b1-41d3-b691-5789b6ed0462||
||http://tosinso.com/files/get/7db9973c-0c5e-456a-ba06-5a949fe9d154||
||http://tosinso.com/files/get/555c2e42-cfa8-4336-9956-e9dae7fe97e9||
||وضعیت هولوگرام::http://tosinso.com/files/get/8f4883f8-35ac-45f8-afd3-0202370f5f18||
||http://tosinso.com/files/get/91362d5f-835e-4def-b2ae-74c29a155355||
||http://tosinso.com/files/get/6806ab8d-4cb2-42ad-b1d4-6c77f63d29bf||
||بررسی وضعیت گارانتی و موجودیت در سایت HP::http://tosinso.com/files/get/8be7f107-5f54-444d-9ee0-52c451c66626||

ببخشید اگر تصاویر کیفیت واقعی رو ندارن به خاطر حجم بالا مجبور به کم کردن کیفیت شدم ، پاینده و پیروز باشید

با سلام ، خدمت تمام دوستان و استادان ارجمند ، میدونم خیلی ها در خصوص اجناس تقلبی در بازار به مشکل خوردن ، امروز در خصوص هارد های اورجینال میخواستم مطلب بزارم
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/9c52a874-2d82-4a0d-95d8-0908b1a7a347||
||سریال نامبر کارتن::http://tosinso.com/files/get/ccd310bc-173b-4f0d-b636-9aa46c5874c0||
||نوع بسته بندی::http://tosinso.com/files/get/0caea6b8-e96c-4e09-9fe2-09be01165cda||
||نوع نگهداری::http://tosinso.com/files/get/8e48b6b7-3901-467a-a999-11014e6db2c0||
||برچسب اولیه پلمپ::http://tosinso.com/files/get/89a68944-d7b1-41d3-b691-5789b6ed0462||
||http://tosinso.com/files/get/7db9973c-0c5e-456a-ba06-5a949fe9d154||
||http://tosinso.com/files/get/555c2e42-cfa8-4336-9956-e9dae7fe97e9||
||وضعیت هولوگرام::http://tosinso.com/files/get/8f4883f8-35ac-45f8-afd3-0202370f5f18||
||http://tosinso.com/files/get/91362d5f-835e-4def-b2ae-74c29a155355||
||http://tosinso.com/files/get/6806ab8d-4cb2-42ad-b1d4-6c77f63d29bf||
||بررسی وضعیت گارانتی و موجودیت در سایت HP::http://tosinso.com/files/get/8be7f107-5f54-444d-9ee0-52c451c66626||

ببخشید اگر تصاویر کیفیت واقعی رو ندارن به خاطر حجم بالا مجبور به کم کردن کیفیت شدم ، پاینده و پیروز باشید

بررسی وضعیت گارانتی و موجودیت در سایت HP

ببخشید اگر تصاویر کیفیت واقعی رو ندارن به خاطر حجم بالا مجبور به کم کردن کیفیت شدم ، پاینده و پیروز باشید


نظرات