فرصت تخفیف ها تموم شد!! اما صبر کنید شاید تا
00 00 00
فرصت جدیدی پیدا کنید!
+9****+04

Spin up time هارد

سلام من یه هارد نو و آک یه هفته پیش گرفتم ولی عدد Spin up time الان زده ۱۸۷ چرا؟ چطوری میشه ؟